duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6641 ha
Intravilan: 500 ha
Extravilan: 10500 ha
Populatie: 5100
Gospodarii: 2250
Nr. locuinte: 2300
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Hagieni, Limanu, 2 Mai, Vama Veche
Asezarea geografica:
La graniţa cu Bulgaria, pe E 87
45 km faţă de municipiul Constanţa
5 km faţă de municipiul Mangalia
Activitati specifice zonei:
Turism
Agricultură
Activitati economice principale:
Prestări servicii turism
Şantierul DAEWOO MANGALIA
Comerţ
Alimentaţie publică
Obiective turistice:
Deschidere la Mare în 2 mai şi Vama Veche cu posibilităţi de cazare
Limanu, Hagieni rezervaţia de hagieni: pădure cu climate mediteranean cu rezervaţia de bujori românesc
Peştera Limanu - peşteră labirintică
Pistă biciclete de la digul din 2 Mai pâna la graniţa cu Bulgaria, cu extindere în localitatea Şhalba-Bulgaria - în construcţie
Marină turistică circa 180 locuri pentru ambarcaţiuni de agrement - în construcţie
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri
Scutiri de impozite şi taxe în conformitate cu legile în vigoare
Toată utilităţile sunt disponibile
Proiecte de investitii:
Pensiuni turistice
Case de vacanţă
Investiţii industriale
Canalizare în Vama Veche şi 2 Mai
Lucrări de infrastructură - drumrui - reţea electrică
Trecere de 300 ha din extravilan în intravilan
Amenajre parcuri în Limanu 2 parcuri, şi în 2 Mai
Limanu, Vama Veche, 2 Mai, Hagieni - colectare selectivă deşeuri în zonă de mare atracţie turistică